book your space

 • 10 hr

  100 euros
 • 30 hr

  250 euros
 • 1 hr

  15 euros
 • 30 euros
 • 1 hr

  25 euros

   © pom. proudly created. 

 

   3is Septemvriou 24, Heraklion, Crete  || +30 2810 823 084 || mailbox@po-meeting.com

        presskit

 • Grey Twitter Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon